PREDSTAVITEV PODJETJA

_

Osnovna dejavnost podjetja Sadjarstvo SLOM d.o.o. je proizvodnja jabolk na osnovi integrirane pridelava sadja ki je okolju in ljudem prijazna pridelava. Kar pomeni, da je v pridelavi uporaba kemičnih sredstev zmanjšana na minimum. Dovoljena je uporaba le zaščitnih sredstev, ki ne obremenjujejo okolje in zdravja ljudi. Pri obrambi proti škodljivcem nam pomagajo njihovi naravni sovražniki: pikapolonice, siničke,ujede…
Najnovejša spoznanja pridelovalcev škropiv pa so omogočila tudi uporabo sredstev, ki so proizvedena iz naravnih materialov in skladiščenje jabolk v hladilnici ki, je sestavljena iz osmih 170.000 kg hladilnih celic. za kasnejšo prodajo skozi vse leto.
V hladilnici skladiščimo pridelana jabolka v lastnih sadovnjakih ki obsegajo 20 hektarjev in odkupljena od slovenskih sadjarjev. Skupna kapaciteta hladilnice znaša 1600000 kg jabolk skladiščenih v boksih, dimenzij 1200x1000x750 mm ki sprejmejo do 300 kg neto jabolk. Hladilnica ima sodobno zasnovo indirektnega hlajenja, kjer z freonom ohlajujemo glikol in s tem dosežemo minimalno razliko temperatur (delta T) medželjeno temperaturo v hladilni celici in temperaturo vpihovanega zraka s čimer se podaljša čas skladiščenja sadja in hkrati ohranja njegovo kvaliteto na najboljši ravni, kar omogoča da jabolka ostanejo sveža in sočna skozi vse leto.

 Hladilnica deluje po sistemu ULO (ULTRA LOW OXIGEN ) kar pomeni da je v vsaki celici kontrolirana atmosfera, predvsem kisika in ogljikovega dioksida.

Glavne sorte jabolk, so Idared, Jonagold, Zlati delišes, Gloster, Melrose, Fuji, Breaburn, Elstar, Gala, Topas, Spartan Jonatan, Mutsu, Pinova, Greny Smith.

 

   Podjetje skupno proda letno 3.500.000. kg jabolk
Glavni prodajni trgi so;
Slovenija (Mercator, Spar, šole, vrtci, bolnišnice)
Hrvaška
Srbija
Črna gora
Bosna in Hercegovina
Romunija

 PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI

        V Sloveniji se letno pridela 50.000.000 do 70.000.000 kg jabolk, na 2500 hektarjih površin, ki so posejani z intenzivnimi sadovnjaki. Od skupne
 pridelane količine se letno skladišči v hladilnicah od 25.000 do 50.000 ton. Prodaja poteka skozi celotno sezono, od avgusta do julija. V Sloveniji
 je 8 večjih podjetij, ki se ukvarjajo z pridelavo in prodajo jabolk


        Direktor;
        Holešek Mohor dipl.org

Sadjarstvo Slom d.o.o